Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Rijnland

Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot (en met) Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. Het is een van de kerngebieden van het graafschap Holland. De bewoningsgeschiedenis gaat echter veel verder terug, tot in de steentijd, met name op de rijnoevers en strandwallen. Rijnland kent, ook historisch, tal van verschillende landschappen en daarmee verbonden activiteiten. Maar daartussen heeft altijd ook veel samenhang bestaan in de vorm van onderlinge relaties of gedeelde ervaringen.

Lokale en regionale geschiedenis en onze Stichting

Binnen Rijnland zijn veel verenigingen en andere organisaties actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of stad. Een paar jaar geleden ontstond de wens enerzijds de samenhang in die gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en anderzijds de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. Uit die gedachte ontstond de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland, bestaande uit mensen die de geschiedenis van Rijnland een warm hart toedragen en kennis van historische zaken hebben.

De eerste activiteit van de stichting is het realiseren van de website rijnlandgeschiedenis.nl. Deze website is gelanceerd op het Famillement 2014 in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Klik hier voor het beleidsplan van onze Stichting.

Kijk hier voor het Jaarverslag over 2016 van onze Stichting

Kijk hier voor het financiële verslag van onze Stichting

Bestuur

 • Wim Bleijie, voorzitter
 • José Niekus, secretaris
 • Gerard de Bruin, penningmeester
 • Onno Koerten, lid
 • Joop Kret, lid
 • Meta Henneke, lid

Redactie

 • Cor Smit, hoofdredacteur
 • Piet de Baar
 • Sylvia Braat
 • Cootje van Dooren
 • José van der Meer
 • Ton Vermeulen
 • Aad van der Geest

E-mailadressen:
Secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl

Webmaster@rijnlandgeschiedenis.nl

redactie@rijnlandgeschiedenis.nl

Postadres
Fagelstraat 13, 2334 AV Leiden

Werkgroep

 • Bert Lever
 • Cor Smit
 • Olav Siero
 • Niels Olsthoorn

Comité van Aanbeveling

 • Dr.J.C.H. Blom, Em. hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis, vml. directeur NIOD, vml. voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden
 • Dr. D.E.H. de Boer, Em. hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
 • Drs. F.H. Lugt, schrijver van diverse werken over de geschiedenis van Oegstgeest
 • Dr. R.C.J. van Maanen, Em. hoogleraar stadsgeschiedenis, in het bijzonder van Leiden, vml. adjunct-gemeentearchivaris Leiden
 • Dr.H.A.A.M. Salman, cultuurfilosoof, schrijver van diverse werken over de geschiedenis van Noordwijk