Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Drie nieuwe boeken over Warmondse geschiedenis! 

12 nov 2022 - De Maand van de Geschiedenis (ieder jaar weer in oktober) is in Warmond op grootse wijze afgesloten: de onderzoekers van het Historisch Genootschap Warmelda publiceren welgeteld drie nieuwe geschiedkundige boeken. De eerste publicatie - "Storm op den Staat!", geschreven door André van Noort - verhaalt over het leven van de fascistische politicus Arnold Meijer, die voor de Tweede Wereldoorlog (in de jaren 1926-1931) nog priesterstudent was op het Groot-Seminarie Warmond. In de ban geraakt van het fascisme groeide Meijer uit tot de leider van het Zwart Front. Meijer volgde een gematigder koers en richtte in 1940 het Nationaal Front op, maar zag zijn partij door de Duitsers verboden. De Duitsers hadden immers voor de NSB gekozen. Toch werd Meijer na de oorlog veroordeeld wegens collaboratie. Hoe de goed ontwikkelde en standvastige Meijer zijn leven na de oorlog vorm gaf, is in het onderzoek van Van Noort eveneens te lezen. In de tweede publicatie - "Atlas van Laatmiddeleeuws Warmond" - presenteert Mathieu Fannee een reconstructie van het dorp Warmond in de late middeleeuwen. Van werkelijk elk bewoond perceel is nagegaan wie er vanaf ca. 1300 allemaal woonden. Een spannende vraag in het onderzoek was of de plattegrond van het middeleeuwse dorp nog herkenbaar is in het huidige stratenpatroon. Fannee geeft in het boek een helder antwoord. De derde en laatste publicatie - "Warmonds toponymisch woordenboek" - vormt een aanvulling op genoemde atlas. Daarin worden de namen in kaart gebracht, die middeleeuwse Warmonders gaven aan de landerijen rondom het dorp. Velden werden vaak vernoemd naar de vorm van het land, de eigenaar, of naar de beesten of gewassen die op het land stonden. In de oude Warmondse veldnamen zien we dan ook een lang verdwenen wereld voor onze ogen herrijzen. Deze drie publicaties zijn niet bij Warmelda zelf te bestellen, maar wel bij alle boekhandels of landelijke webshops: Storm op den Staat te bestellen bij Uitgeverij Verloren. Atlas van Laatmiddeleeuws Warmond en Warmonds toponymisch woordenboek te bestellen bij Brave New Books.

Boek op komst over de Roekenhof door Anja Schrage! 

13 feb 2022 - Warmelda kreeg de beschikking over de Roekenhof, een prachtig gebouw waarin het archief een plaats kreeg en tentoonstellingen gehouden kunnen worden; er is een permanente “Warmond-kamer” ingericht en er zijn vergaderruimtes. Een geweldig onderkomen! De Roekenhof is de voormalige pastorie van de Protestantse gemeente en bergt dus niet alleen Warmelda’s historische collectie, maar is met ruim 150 jaar oud ook zelf een monument, een geweldig historisch pand met een forse geschiedenis. Het vinden van die geschiedenis was een heerlijke zoektocht, zowel naar het gebouw en de bewoners, maar wat ook te denken van de dominees en hun kerkelijke opvattingen en de verhouding van de predikanten tot hun gemeente, maar ook ten opzichte van kerkbestuurders. Lang niet altijd was men het over alles eens. Een dominee ben je uit roeping en niet als beroep, maar de dominee en het gezin moeten wel eten. Van een laag traktement een stand proberen op te houden die meer overeenkomt met een middenklasse, maar naar inkomen daarvoor onvoldoende is. Dat is zeker voor de predikantsvrouw een enorme opgave. De kunst van het bewonen van zo’n oud huis vraagt weer andere kwaliteiten. Een dominee die een PvdA-poster in de tuin hangt of de predikante die ’s nachts “herenbezoek” ontvangt? Begin april verschijnt de geschiedenis van de Roekenhof in boekvorm, waarin alle predikantenfamilies en prachtige foto’s zijn opgenomen. Het boek is geschreven door Anja Schrage. Het schrijven van dit boek was een genoegen, zoals dat hopelijk ook met het lezen het geval zal zijn. Bij voorintekening kost het boek € 15,00. Later zal de prijs € 17,50 zijn. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u alvast intekenen op de site van Warmelda.

Aad Mustert (1929 - 2018) - Schilder van de werkelijkheid 

24 sep 2021 - Binnenkort verschijnt een schitterend boek over de Warmondse kunstschilder Aad Mustert, uitgegeven door het Historisch Genootschap Warmelda en geschreven door André van Noort. Petrus Adrianus (Aad) Mustert werd op 13 juli 1929 in Delft geboren. In 1946 trad hij als plateelschilder in dienst bij de bekende Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. Hij leerde daar het vak van Adriaan Koert en later van Jo Marijnissen. Tegelijkertijd volgde hij de avondopleiding bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Hij kreeg er les van o.a. Wim Beuning en Cees Bolding. Na zijn afstuderen in 1951 ging hij naar de Vrije Academie in Den Haag. Aad verhuisde in 1964 naar Warmond. Na zijn pensionering in 1991 bleef Aad schilderen. Hij ging zich volledig toeleggen op het maken van aquarellen, een techniek die met het schilderen van aardewerk verwantschap had. In beide technieken is een gemaakte vergissing niet of moeilijk te herstellen. Aad schilderde voornamelijk gezichten in Warmond en omgeving (o.a. Hillegom, Leiden, Limmen, Lisse, Noordwijk, Rijswijk, Sassenheim, Voorhout, De Zilk, enz.). Zijn schilderijen werden verkocht via een kunsthandel in Lisse en via tentoonstellingen waaraan hij graag meewerkte. Hij maakte in totaal 868 schilderijen. Ze zijn over de hele wereld verspreid. Aad stierf op 13 oktober 2018 te Warmond in de leeftijd van 89 jaar. Door zijn schilderijen zette hij de streek op de kaart. Het boek kost bij voorintekening €17,50 en in de losse verkoop €20,00. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u intekenen op de site van de uitgever het Historisch Genootschap Warmelda.

Nieuwe uitgave van de Hekkensluiter 

26 mei 2021 - Het Historisch Genootschap Warmelda komt deze lente met weer een prachtige nieuwe uitgave van de Hekkensluiter. Dit nummer begint met een bijzonder leerzaam artikel van de Leidse archivaris P.J.M. de Baar over geld in Warmond in vroegere eeuwen. Zelfs Warmond heeft zijn Dagobert Duck gehad! Warmelda kwam onlangs in bezit van een zeer zeldzaam bidprentje, dat werd uitgegeven naar aanleiding van de dood van Diderik Baron van Wassenaer op 17 december 1679. Hij was een zoon van de heer van Warmond, die op het Huys te Warmont woonde. Dideriks broers Philips en Hendrik raakten als leden van de Duitse Orde betrokken bij gevechtshandelingen in Oost-Europa. André van Noort schreef een boeiend artikel over deze bijzondere Warmonders. Omdat Warmelda thans de beschikking over de voormalige hervormde pastorie aan de Herenweg heeft gekregen, schreef Anja Schrage, vooruitlopend op een nog te verschijnen boekje, een korte geschiedenis over dit prachtige rijksmonument. Welke historische vereniging kan beschikken over zo'n bijzonder onderkomen? Een periode die wat minder vaak aan de orde komt is de achttiende eeuw. Toch gebeurde er zeker aan het eind van die eeuw heel veel. De twisten en soms gevechten tussen Patriotten en Prinsgezinden bijvoorbeeld. Voordat Nederland werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk was hier de Bataafse Republiek. Anja Schrage schreef een artikel over het dagboek van Magdalena van Schinne, die in die politiek zo bewogen tijd, ook wandelingen naar Warmond maakte en getuige was van een wel heel bijzonder verhoor. Ten slotte komt 'oral history' aan bod. Mensen kunnen nu namelijk nog vertellen over vroeger, over hoe het was. Deze keer komt Ineke Jansen met een vertelling over de verdwenen bakkerij Schavemaker uit de Dorpsstraat in Warmond. Wie is met de bakkerij begonnen? Hoe ging het leven als bakkersfamilie? En hoe kwam er een einde aan de bakkerij en de winkel? Last but not least vertelt Sjaak van der Geest over de kouwe bakker Jan van Stijn en de roeiende postbode Siem van Rijn. Het waren heel andere tijden!

Warmond in de Tweede Wereldoorlog 

22 apr 2020 - In aanloop naar de herdenking van 75 jaar bevrijding heeft het Historisch Genootschap Warmelda een tentoonstelling voorbereid, een film samengesteld en ook een nieuw boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog in Warmond. De tentoonstelling en de filmpremière worden door Corona een jaar uitgesteld. Gelukkig kon de publicatie van het boek wel doorgang vinden. In dit boek, van de hand van André van Noort en Mathieu Fannee, wordt op levendige wijze de periode beschreven van de nadagen van de Eerste Wereldoorlog tot de periode na de bevrijding. Schrijven over de oorlog was geen gemakkelijke opgave. In gesprekken hebben de auteurs kunnen merken hoe beladen dit verleden nog is. De auteurs hebben getracht de geschiedenis van Warmond tijdens de Tweede Wereldoorlog zo neutraal mogelijk op te schrijven, met respect voor alle partijen. Gebruik makend van archiefstukken, dagboeken en zelfs recente interviews met de laatste Warmondse getuigen van de oorlog, weten de auteurs een compleet en nieuw beeld te schetsen van het Warmond van die tijd midden in de storm van de oorlog. Bijzonder in dit boek zijn ook de vele foto’s waarvan er sommige nooit eerder gepubliceerd zijn. Leden van Warmelda hebben het boek inmiddels in de bus gekregen. Ook voor andere belangstellende Warmonders is het boek geheel gratis te verkrijgen. Uitgangspunt voor de verspreiding van het boek was het bezoek aan de tentoonstelling in het Oude Raadhuis. Nu dit helaas niet doorgaat kunnen de bezoekende Warmonders het boek ook niet meenemen. Daarom is voor deze oplossing gekozen. Wilt u het boek in uw bezit krijgen, stuur dan een mail naar info@warmelda.nl, met vermelding van uw naam en adres. Warmelda zorgt er voor dat u het boek in huis krijgt. Indien u buiten Warmond woont, wordt 4 euro portokosten in rekening gebracht. Bij bestelling van meerdere exemplaren wordt een donatie op prijs gesteld.

Prachtige lezing over de WO2 in de kuststreek 

13 nov 2019 - In aanloop naar de viering van 75-jaar bevrijding organiseerde het Historisch Genootschap Warmelda maandag 11 november een mooie lezing over de Tweede Wereldoorlog in de kuststreek. De Noordwijkse historicus Koen Marijt, specialist in dit onderwerp, was de spreker. Zichtbaar was hoe zeer zijn onderwerp onder de Warmonders leeft, want de zaal was vol en alle aanwezigen hingen aan zijn lippen. Marijts betoog ging in hoofdzaak over de bouw van verdedigingswerken door de Duitsers. Terwijl hun strijd in Rusland in volle gang was, wisten zij dat de opening van een tweede front in het westen een kwestie van tijd was. De kust moest dan ook verdedigd worden, zodat de geallieerden onmogelijk konden landen. Zo begon de bouw van de 'Neue Westwall', zoals de Atlantikwall eerst genoemd werd. De consequenties voor de bevolking in de kuststreek waren enorm. Mensen moesten hals over de kop hun huis verlaten, en - terwijl ze alles kwijt waren - opeens ergens anders een nieuw leven zien op te bouwen. De Noordwijkse historicus illustreerde zijn betoog met schitterend fotomateriaal van deze uittocht en noemde ook schrikbarende cijfers: in een plaats als Noordwijk, waar zo'n 12000 mensen woonden, moest bijna de helft naar elders vertrekken. Maar niet alleen de bevolking werd getroffen, ook het landschap moest het ontgelden. Enorme stukken grond werden door de Duitsers tot sperrgebiet verklaard en talloze gebouwen - ook de mooiste villa's - werden gesloopt, zodat de geallieerden deze bij een eventuele landing niet als schuilplaats zouden kunnen gebruiken. Noordwijk kwam er op dit punt nog goed vanaf, maar een plaats als Katwijk veranderde door de sloopwerkzaamheden in een uitgestrekt, leeg, verlaten strand. De slopers waren niet de Duitsers overigens, maar Nederlandse aannemers die daar veel geld mee verdiend hebben. Tegelijk is het zo dat men weinig keus had: het was samenwerken met de Duitsers, of vertrekken. Na de oorlog was daar niet altijd even veel begrip voor. Zelfs wanneer een NSB-burgemeester toch zijn best had gedaan om zijn woonplaats zo goed mogelijk door de oorlog te loodsen, kon hij na de bevrijding op een paar jaar gevangenisstraf rekenen. Na afsluiting van zijn betoog kreeg Marijt daverend applaus van de zaal en werd hartelijk bedankt door Warmelda-voorzitter Aad Boer. Deze kondigde komende activiteiten aan: Warmelda werkt aan een tentoonstelling over de WO2 in Warmond, en over het onderwerp zal van de hand van de Warmondse historicus André van Noort ook een boekje verschijnen. Kortom, een mooie avond, en voor Warmond een schitterend startsein voor de viering van 75 jaar vrijheid.

Warmelda zoekt objecten voor WO2-tentoonstelling 

4 sep 2019 - De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar het Historisch Genootschap Warmelda is al druk in de weer. Voor de viering van 75-jaar bevrijding (5 mei 2020) organiseert het genootschap volgend jaar namelijk een expositie met als thema “Warmond tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Bij deze expositie zullen we vooral foto's van toen kunnen zien. De kiekjes van gemobiliseerde Nederlandse soldaten die, aanvankelijk, ontspannen op de Baan poseerden, zullen nog een glimlach opwekken. Maar andere foto's laten de ernst voor de oorlog zien: de gecrashte Lancaster in de Lakerpolder, de 'Waffenschein' van lokale NSB'ers, een model van de nooit afgebouwde V1-raketvliegtuig lanceerinstallatie, de legendarische SS-boom, en gelukkig uiteindelijk ook de bevrijding met geallieerde soldaten in de Dorpsstraat. En uiteraard zal er ook nooit eerder vertoond materiaal worden gepresenteerd. Zoals een reeks foto's van Duitse soldaten die, hoewel dat verboden was, in Warmond toch zijn gefotografeerd. Zeer zeldzaam materiaal!   Maar het Historisch Genootschap Warmelda hoopt nog meer te kunnen laten zien. Heeft u of uw familie nog zaken in bezit die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben? Bijvoorbeeld oude foto's of documenten, rantsoenbonnen, typisch vaatwerk uit die tijd, of een oude helm of uniform? Het maakt niet uit wat, we lenen het graag! En kent u nog familieverhalen uit de oorlogsjaren, ook daar zijn we benieuwd naar. Neem contact per e-mail info@warmelda.nl.   Illustratie: Duitse soldaten trekken een V1-raketvliegtuig naar een stelling (1944/1945). De Duitsers wilden V1's ook vanaf Warmond op Londen afvuren; het einde van de oorlog voorkwam dat. [Bron: Bundesarchiv, Beeld 146-1973-029A-24A]

Droogte brengt Warmondse geschiedenis naar boven 

23 aug 2018 - De droogte van de afgelopen weken heeft de geschiedenis van Warmond iets dichterbij gebracht. Door het warme weer zijn namelijk allerlei grondsporen te voorschijn gekomen. Op de plekken waar vroeger muren hebben gestaan, verdort het gras sneller en worden hele plattegronden in het gras zichtbaar.    Zo'n plattegrond is aan de noordzijde van de Oude Toren waargenomen. Op deze plek verrees in 1410 klooster St. Ursula, waar zo'n 30 nonnen woonden, samen met een pater en een legertje knechten. Het klooster was een indrukwekkend complex: naast een eigen kloosterkerk en de nodige woonvertrekken stonden er onder meer ook een brouwerij, een weverij, een boerderij met kaas- en slachthuis, stallen voor de paarden en zelfs een molen. Van dit alles is niets meer over, want bij het Leids Beleg in 1573 ging het klooster in vlammen op. Met de sporen in het gras lijkt het klooster nu even terug! Om deze sporen goed te kunnen bestuderen en fotograferen besloot het Historisch Genootschap Warmelda een drone te gebruiken. De eigenaren van de grond verleenden toestemming. Hierop werd contact gezocht met dronevlieger Maurice Hoogeveen, die al langer luchtopnames maakt van de gemeente Teylingen. Twee maal, op 8 en 20 augustus, stuurde hij zijn drone de lucht in en maakte prachtige opnames, die heldere sporen laten zien: opvallend rechte lijnen, die de loop van vroegere sloten en muren op het vroegere kloostercomplex tonen.    Welke kloostergebouwen nu zichtbaar zijn geworden, zal pas na nader onderzoek blijken. Warmelda gaat de luchtopnames en de geschreven bronnen vergelijken. Ten slotte heeft Warmelda de luchtopnames aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overgedragen, zodat die in toekomstig archeologisch onderzoek gebruikt kunnen worden. 

Agenda eendaags

Geen eendaagse items in de agenda.

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.

Artikelen