Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Historische verenigingen kopen boek over rechtszaken in Bollenstreek 

26 nov 2019 - De Historische Kring Voorhout, Stichting Noordwijkerhout Van Toen, Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en de Historische Vereniging Oud Leiden hebben een zogenoemd crimineel dingboek gekocht. Het boek beschrijft rechtszaken die variëren van landloperij tot moord. Het gaat om rechtszaken uit de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout. Het werd gekocht bij een antiquair en het is overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het Baljuwschap Rijnlands Gevolg afgescheiden van het grote rechtsgebied van Rijnland. Het betreft hier de ambachten van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout. Het centrum van dit nieuwe baljuwschap of Hoge Vierschaar werd Noordwijkerhout waar recht werd gesproken in het Rechthuis en de eerste jaren ook gevonnist werd. Vanaf 1763 werden de vonnissen uitgevoerd in Lisse waar op hert Vierkant een gevangenis werd ingericht en op welk plein ook een galg werd opgesteld voor misdadigers van hals misdrijven. Er werd recht gesproken door de baljuw of schout met een jury van dertien ‘welgeboren mannen’ ook schepenen genoemd.. Dat zijn dus heren die bekend zijn in de ambachten die ze vertegenwoordigen, zijn van onbesproken gedrag en hangen de staatsgodsdienst aan. Met name dat laatste is in de voornamelijk katholieke Bollenstreek een probleem en het aantal van welgeborenen varieert daarom tussen de zeven en dertien leden. Het baljuwschap kent drie niveaus van rechtspraak. Bij de vrijwillige of lage jurisdictie worden zaken als huwelijken en koop en verkoop van goederen vastgelegd. Bij de civiele of middelbare jurisdictie betreft het zaken als ruzies, die vaak met een boete kunnen worden afgedaan. Bij de criminele of hoge jurisdictie zijn het echte misdaden tot en met moord. Voor dit laatste zijn de beschikbare straffen lijfstraffen zoals geseling en brandmerken, verbanning uit de Staten van Holland en Friesland en verbeurd verklaring van eigendommen of combinaties hiervan. In geval van de doodstraf is unanimiteit van de welgeborenen vereist. Met de komst van Napoleon komt er een einde aan de ambachten en deze decentrale rechtspraak. De resultaten van alle rechtszaken werden, meer en minder gedetailleerd, vastgelegd in Dingboeken. Dit woord komt terug in ‘kort geding’ en ‘in  het geding zijn’. Er zijn daarom voor elk Baljuwschap ook drie soorten dingboeken, afhankelijk van het soort rechtspraak, die steeds een bepaalde tijdsperiode betreffen. De beschikbare Dingboeken van het Baljuwschap Noordwijkerhout zijn al eerder door het Nationaal Archief overgedragen aan het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Maar er ontbreken meerdere Dingboeken in de collectie. Recent werd een ontbrekend exemplaar, van 1698 tot 1726, publiek aangeboden. Het gaat om een boek met een perkamenten omslag, de handgeschreven pagina’s zijn van papier. De volledige titel luidt: Crimineel Dingboek van de Hooge Vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout. Het boek hoort natuurlijk ook thuis in het archief van deze Hoge Vierschaar. Het bevat veel beschrijvingen van zaken betreffende de hoge rechtspraak in het baljuwschap. Het is daarmee een rijke bron voor de geschiedenis van de rechtsspraak in deze regio. De aankoop en overdracht door de HKV, NoVaTo, “Oud Lisse” en de VOL maakt dat deze bron nu voor iedereen te raadplegen is. Het dingboek staat op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken en is daar te raadplegen.

Lintje voor Bert Hogervorst 

24 mei 2018 - Burgemeester Gerrit Goedhart bracht op woensdagmiddag 23 mei een verrassingsbezoek aan de expositieruimte van NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) in de Zeestraat. De burgemeester had daar wel een speciale reden voor, want hij mocht een Koninklijke Onderscheiding opspelden bij NoVaTo-vrijwilliger de heer Bert Hogervorst die daar natuurlijk zeer blij verrast en verguld mee was. Bert Hogervorst (74 jaar), voormalig directeur van E.J. Hogervorst & Zonen en voormalig directeur van een Koel- en Preparatiebedrijf, heeft zich vele jaren ook vrijwillig ingezet.  Sinds 1981 is hij vrijwilliger bij de St. Victorkerk in Noordwijkerhout. Hij organiseerde o.a. de kinderwoorddienst, de actie kerkbalans, was beheerder van het kerkhof en hij verzorgt tot op heden de administratie. Ook begeleidt hij het onderhoud van de kerk. Sinds 2011 is hij actief bij de Voedselbank Noordwijkerhout en Noordwijk. Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij NoVaTo (Noordwijkerhout van Toen). Hij is daar actief in de werkgroep genealogie. Hij heeft een enorm genealogisch bestand van Noordwijkerhout en de regio opgebouwd van ca. 200.000 voorouders en huidige bewoners. Sinds 1985 is de heer Hogervorst zeer gedreven in het schrijven van genealogische kronieken. Hij leverde verschillende bijdragen aan publicaties van afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Talrijke boeken heeft hij al geschreven over verschillende familiestambomen. De boeken zijn een naslagwerk voor velen en een bijdrage voor de geschiedenis van Noordwijkerhout.  Daarnaast organiseert hij grote reünies voor de families waarover hij een boek schreef. Alles deed hij volledig vrijwillig en zonder persoonlijk gewin. De heer Bert Hogervorst wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto's: Danique Vogels. Tekst: BlikOp Noordwijkerhout - Nieuws   

Het verhaal van de kapel in het Langeveld, feiten en fabels 

25 dec 2016 - Niet alleen A. Schoemaker en A. de Haen beschreven en tekenden de Langeveldse kapel, maar ook C. van Alkemade. J. Thijm heeft dit gebedshuis voorzien van legenden en lyriek. Vervolgens verdwaalden J. Kloos en de historici na hem in Thijms fabeltjesland. Vijf eeuwen wist de Langeveldse kapel de tijd te trotseren. De kroniek ervan is een vreemde mengelmoes van fictie en feiten. 'Het verhaal van de kapel in het Langeveld', geschreven door Jan van der Elst en Maud Mommers, laat controleerbaar zien dat de Hollandse graven met de geschiedenis van het gebedshuis verbonden zijn geweest. Waarom reisden in de achttiende eeuw kunstenaars naar het Langeveld om het kerkje ter plekke te tekenen? Het antwoord op deze vraag leidt niet alleen naar bezitters van nabij gelegen buitenplaatsen, maar ook naar geleerden als Boerhaave en Linnaeus. Met de kunstenaar Abraham de Haen wandelen we naar kasteel de Boekhorst om daar een kijkje te nemen. Vervolgens lopen we met hem naar het Langeveld, waar hij in 1734 de kapel tekende. In de ondergang van het gebouw spelen de graven van Limburg Stirum een aparte rol, evenals het niet benutte legaat van baron Gerlach van der Does. Tevens zal blijken dat Jan Kloos en alle historici nadien aan de hand van J. Alberdingk Thijm in fabeltjesland verdwaalden. Zeven beeltenissen van het gebedshuis wisten de schrijvers te achterhalen. In zijn geheel verschaft 'Het verhaal van de kapel in het Langeveld' een nieuwe kijk op dit kerkje en de geschiedenis van de bewoners erom heen. Verkrijgbaar: als paperback via de (regionale) boekhandel, bol.com en www.bestselleraanzee.nl (€ 17,50) en als hardcover via www.bestselleraanzee.nl  (€ 19,95 exclusief verzendkosten).

Agenda eendaags

Geen eendaagse items in de agenda.

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.

Artikelen

Geen artikelen.