Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Boek-presentatie: Familiegeschiedenis: meer dan namen en data 

29 aug 2023 - Familiegeschiedenis: meer dan namen en data    Negentien auteurs afkomstig uit verschillende afdelingen van de landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) hebben een artikel geschreven voor deze uitgave. Het scala aan onder-werpen is groot, maar betreffen allemaal de omgeving van Rijnland en Kennemerland. Zo zijn er verhalen over een veroordeling tot de brandstapel in Katwijk, buitenechtelijke nakomelingen in Noordwijk, de biografie van een 16e eeuwse vluchteling uit Vlaanderen, de opkomst en verdwijning van een Haarlemse familienaam, de geschiedenis van boerderij Hoogteijling in Voorhout, de opkomst van armenzorg in Leiden (1581-1593), datering van oude familiefoto’s, een onbekende verzetsstrijder uit Leiden en een verhaal over een 17e eeuwse Woubrugse scheepmakersfamilie en nog veel meer. Kortom een interessante mix van verhalen over gewone mensen uit de geschiedenis van Rijnland en Kennemerland.    De presentatie van het boek vindt plaats op:  Vrijdag 15 september  Dorpscentrum Oegstgeest,  Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest.   Tijd: 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.     Inhoud:   • Trijntje Correls’ 21 buitenechtelijke nakomelingen.  Frans Angevaare  • Jan Barentz. van Lent en Jannetje de Roy: een engel en ’t wijfshooft?  Piet de Baar • Biografie van Daniel Oosterling, en zijn nakomelingen.  Piet de Baar en Ank Poland   • Een biografie van Arnoldus Barthel (1757-1804).  Cees Barthel   • Veroordeeld tot de brandstapel in Katwijk aan den Rijn.  Dick Boekee   • Jonkhooft; opkomst en verdwijnen van een achternaam.  Michaël Boers   • Verlaten en miserabele kinderen in Leiden (1581-1593).  Hans Endhoven   • Pieter Dirksz. van Egmond, timmerman te Leiden, steenplaatser te Gotenburg (Zweden) (Leiden ca. 1576Gotenburg 1622/1623).  Jan van Egmond  • Dirk Joriszoon van der Laan: een markante man in een woelige eeuw.  Paula Eversdijk-Melis   • Oude familiefoto’s dateren.  Djoeke Gubler-Leeuwenhoek  • Boerderij Hoogh Teijlingen en zijn bewoners.  Laurens Hoogteijling  ⦁ Justus Hendrik Imthorn in Leiden en Katwijk. Peter Imthorn ⦁ Zweedse voorouders of voorouders uit Zweden? Dik Jager ⦁ Leidse Pelgrim mythen. Tamura Jones ⦁ Abraham Filippo, een belangrijke, maar vergeten verzetsstrijder uit Leiden. Ank Poland ⦁ Wassenaer, een Woubrugse scheepmakersfamilie. Mauring Roest ⦁ Het raadsel Willem Veldhuijzen. Gerard Veldhuizen ⦁ Waalboer in Leiden, een overzicht. Dick Waalboer ⦁ Lammert Werk, Leidse stamvader van het geslacht Werk. Henk Werk   Uitgave in eigen beheer van NGV Rijnland & Kennemerland, 275 pag.    Prijs: € 25,00. Plus eventuele verzendkosten  Bestellen bij: penningmeester-ryn@ngv.nl

Nieuw Bronnenboek NGV Rijnland: Rijnsburg 1571-1678 

27 sep 2021 - Afgelopen week werd uit de reeks bronnenboeken van de Nederlandse Genealogische Vereniging Rijnland in Rijnsburg deel 26 gepresenteerd.  Het boek bevat drie delen, in de eerste plaats een overzicht van inkomsten uit begrafenissen die in de kerkrekeningen van de NG kerk van Rijnsburg bewaard zijn gebleven. Er kon worden begraven in de kerk of op het kerkhof. Er moest betaald worden voor huur of eigendom van een graf in de kerk, voor het luiden van de klokken en voor het gebruik van het doodskleed op de baar. Voor een graf op het kerkhof moest ook worden betaald. Veel is bewaard gebleven, maar er zijn ook grote hiaten in de genoemde periode.  Het tweede onderdeel van de publicatie betreft het grafboek Rijnsburg 1661-1742, waarbij de periode t/m 1683 is getranscribeerd. Voorts is een historische beschouwing opgenomen over de overgangsperiode van de katholieke naar de protestantse tijd in Rijnsburg. Afgelopen week werd in de historische Laurentiuskerk in Rijnsburg het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Visser van Rijnsburg en Katwijk. Belangstellenden kunnen dit boek bestellen bij de NGV Rijnland via penningmeester-RYN@ngv.nl. Het boek kost € 22,50, exclusief eventuele verzendkosten, Deze uitgave is  ook digitaal beschikbaar ad € 12,00, daarop staan tevens de reeds uitverkochte delen 3 [dopen Rijnsburg 1675 - 1812 en 5 [begraven Rijnsburg 1683-1811] en hiermee heeft u een mooie bron voor het genealogisch en geschiedkundig onderzoek in Rijnsburg voor 1811.

VOORINSCHRIJVING PUBLICATIE BEGRAVEN RIJNSBURG 1571-1678. 

3 mei 2021 - VOORINSCHRIJVING PUBLICATIE BEGRAVEN RIJNSBURG 1571-1678. Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging brengt binnenkort deel 26 uit van de reeks ’Genealogische Bronnen’. In deze reeks worden sinds 1995 bewerkte doop- trouw en begraafgegevens gepubliceerd van de dorpen rondom Leiden. Een enkele keer zijn ook aanvullende primaire bronnen toegevoegd, zoals lidmatenregisters en akten van indemniteit. Deze nieuwe uitgave betreft het dorp RIJNSBURG. Over dit dorp zijn al eerder twee delen uitgekomen, verzorgd door dhr. J.B. Glasbergen. Deel 3 (1997) bevat gereformeerd dopen van 1675 tot 1811 gerangschikt naar ruim 1000 Rijnsburgse gezinnen. Deel 5 (2002) betreft gereformeerd begraven van 1683-1726, impost begraven 1734-1805 en aangegeven lijken 1806-1811. In deze nieuwe uitgave, deel 26, worden gegevens over begraven in Rijnsburg beschreven over de periode vóór 1683. De gegevens zijn verzameld door Dick Boekee. Jan Leeuwenhoek heeft, in samenwerking met Dick Boekee, Bram Plantinga en Hans Endhoven, deze uitgave voorbereid. Het gaat hierbij om twee verschillende bronnen en een historische beschouwing. Kerkrekeningen Kerkrekeningen bevatten gegevens over inkomsten en uitgaven van de kerk. Bij inkomsten uit begraven gaat het om betalingen voor huur of eigendom van een graf in de kerk, voor het luiden van de klokken en voor het gebruik van het doodkleed bij de plechtigheid. Ook voor begraven op het kerkhof moest worden betaald. De eerste rekening die is gevonden betreft een - nog net- katholiek register, nl. over 1571. Vanaf 1580-1581 zijn de eerste protestantse registers bewaard gebleven, waarin voor het eerst over 1583-1584 twee intekeningen werden aangetroffen. Er is sprake van enkele grote hiaten nl. van 1607-1615, van 1622-1639 en van 1664-1668. Hiernaast enkele kleinere hiaten. In totaal is er sprake van 638 intekeningen. De laatste intekeningen betreffen januari 1678. Daarna zijn de kerkrekeningen niet bewaard gebleven tot 1694. Van deze intekeningen is een transcriptie gemaakt. Speciaal in deze uitgave is, dat in een addendum kopieën zijn opgenomen van de originele pagina’s uit de kohieren. De lezer kan deze dus gemakkelijk thuis raadplegen. Hierbij is ook overwogen, dat sommige lezers dit wellicht kunnen gebruiken om zich te bekwamen in het lezen van oud schrift. Grafboek 1661-1742                                                                               In de tweede plaats zijn de intekeningen uit het grafboek 1661-1742, waar het betreft de periode t/m 1683, ook getranscribeerd. Dit in aansluiting op de uitgave in deel 5 die begint in 1683. Het origineel van dit grafboek is via intranet thuis in te zien van de site van Erfgoed Leiden en Omstreken, waar ook de kerkrekeningen bewaard worden [die niet via internet zijn in te zien]. Historische beschouwing De tekst –inclusief de twee indexen- is 109 pagina’s en het addendum met foto’s van de originelen 192 pagina’s, dus totaal 301 pagina’s. De afdeling Rijnland zal deze publicatie zowel op papier als op stick uitgeven. De papieren uitgave kost € 22,50. U kunt op dit boek voorinschrijven tot 30 juni 2021 bij de secretaris van de NGV-afdeling Rijnland, Rob van der Hulst secretaris-ryn@ngv.nl.  Let op: er zal maar een beperkt aantal boeken worden gedrukt. Op de stick zullen ook de bovengenoemde delen 3 en 5 worden opgenomen. Beide delen zijn reeds uitverkocht. De stick met de delen 3, 5 en 26 gaat € 12,00 kosten. Verzendkosten voor de stick zijn €1,00, voor het boek komt er € 5,50 bij.

bewerking DTB-registers van Hillegom voor 1815 [bronnenboek 22] 

11 nov 2016 - In de reeks bewerkte genealogische bronnen (doop-, trouw en begraafboeken) van de dorpen rondom Leiden, die uitgegeven wordt door de NGV afdeling Rijnland, verschijnt eind november het 22ste deel. Dit deel betreft de bewerking van de DTB-registers van Hillegom vóór 1815. Zowel de Rooms-Katholieke als de Gereformeerde gegevens zijn hierin opgenomen. Voor iedereen, die voorouders heeft die oorspronkelijk uit Hillegom komen, is dit boek een ‘must’. Het omvangrijke boek van 430 pagina’s is samengesteld door Elly Keus. De inleiding over oud Hillegom is geschreven door Alphons Maas van ‘de Stichting Vrienden van Oud Hillegom’. De prijs van het boek bedraagt - bij inschrijving vooraf - € 18,50. Voor deze prijs kunt u het boek ophalen tijdens de boekpresentatie op 7 december aanstaande in: Het Maartenshuis, Kerkplein 1 - Hillegom. Het Maartenshuis is vanaf de weg niet te zien, en daardoor voor onbekenden lastig te vinden. Het Maartenshuis vindt u achter de Maartenskerk in het centrum van Hillegom.  Ingang via het hek van deze kerk, vervolgens loopt u links om de kerk heen. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom bevindt zich op de eerste verdieping van het Maartenshuis. Voor de kerk is geen parkeerruimte aanwezig. Parkeren kunt u op de Van den Endelaan (de N208, 2 minuten lopen vanaf het Maartenshuis) of achter het gemeentehuis (Hoofdstraat 115) tegenover de kerk. Na de uitreiking van het eerste exemplaar zal de heer Alphons Maas het een en ander vertellen over de geschiedenis van Hillegom. Degenen, die het boek vooraf besteld hebben, kunnen het op die avond ook afhalen. Inschrijving kunt u per mail doen bij de penningmeester van de NGV afdeling Rijnland: ceesjanvdhoek@ziggo.nl

Agenda eendaags

Presentatie Historische Vereniging Oegstgeest 

10 sep 2024 - De introductie van de Historische Vereniging Oegstgeest bestaat uit twee delen. Eerst vertelt Jacques Thorn over het ontstaan van de vereniging. Vervolgens geeft hij een overzicht van de belangrijkste activiteiten waarmee de vereniging gedurende de afgelopen 35 jaar probeerde de geschiedenis van het dorp zo goed mogelijk te onderzoeken en de monumenten, de ruimtelijke kwaliteit, het karakter van het dorp te behouden. Kortom: hoe de vereniging haar huidige plek in de Oegstgeester samenleving heeft veroverd.  Als tweede vertelt Nienke Krudde over één van de afdelingen die zeker belangrijk is voor Oegstgeestenaars, of voormalig Oegstgeestenaars: de Commissie Genealogie. Nienke vertelt over de activiteiten van deze afdeling die regelmatig wordt benaderd door mensen uit de directe omgeving, maar ook door mensen uit Nieuw-Zeeland of Canada die nieuwsgierig zijn naar hun voorouders. Deze bijeenkomst wordt gehouden in een van de zalen van Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk. Koffie en thee is verkrijgbaar in de hal. Betaling graag via pin, maar kan ook contant. De ‘Kleine zaal’ bevindt zich vlak naast de ingang, de ‘Bomenzaal’ is op de 1e etage en goed bereikbaar via een trap / lift. De ‘Grote zaal’ ook naast de ingang. Parkeergelegenheid – bij het naastgelegen winkelcentrum – is ruim en gratis. Meerdere bussen vanaf station Leiden Centraal gaan die kant op, ook rond 22.00 uur weer terug naar het station.

De 100 verlaten kinderen van Leiden [circa 1580-1600] 

8 okt 2024 - In de Bomenzaal van Dorpscentrum Oegstgeest organiseert de NGV afdeling Rijnland en Kennemerland op dinsdagavond 8 oktober aanstaande een lezing die wordt gegeven door Dhr. Hans Endhoven.    Enkele jaren na het beleg door de Spanjaarden kreeg Leiden tussen 1580 en 1600 te maken met een explosieve groei van de bevolking van 12.000 tot 22.000 inwoners.   De nieuwkomers kwamen voornamelijk uit het buitenland. Voor een deel waren het wat wij zouden noemen ‘expats’, maar de massa bestond uit economische en in mindere mate religieuze vluchtelingen uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk. In hun kielzog reisden ook talrijke kinderen mee, met en zonder ouders.   In de lezing besteden we vooral aandacht aan de categorie hele en halve wezen, bestaande uit ruim honderd jonge kinderen van een paar maanden tot veertien jaar, die directe ondersteuning behoefden.   Tegenwoordig worden vluchtelingen met veel moeite landelijk opgevangen in Ter Apel en andere centra. Onder hen bevinden zich thans ruim 2000 ‘alleenreizende’ kinderen tot maximaal 17 jaar, exclusief Oekraïne.   Rond 1580 kende men sowieso geen landelijke regelingen. We duiken in de praktijk van het vluchtelingenwerk en de armenzorg in Leiden. Wie waren die kinderen? Hoe was de situatie in hun thuisregio? Onder welke soms erbarmelijke omstandigheden kwamen ze aan, in vodden, hongerig, uitgemergeld. We zullen zien hoe de bestuurders van Leiden aanvankelijk met de kwestie worstelden. Er was gebrek aan regelgeving, opvang en financiën.  Maar met een kordate aanpak en opvallend besef van zorgplicht lukte het om allen onderdak en voedsel te verschaffen. We vinden deze mentaliteit ook terug in de vaak liefdevolle wijze waarop de Leidse bevolking met de verlaten kinderen omging.    Een spiegel uit het verleden waar wij in het heden nog wat van kunnen leren?   Deze avond wordt gehouden in de Bomenzaal van Dorpscentrum Oegstgeest - Lijtweg 9 - 2341 HA OEGSTGEEST   De zaal is open vanaf 19:15 uur, de lezing start om 20:00 uur en tijdens de periode voor de lezing is er de mogelijkheid om genealogische vragen te stellen aan de aanwezige bestuursleden en vrijwilligers van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Rijnland en Kennemerland.    illustratie: Eetzaal van het Heilige Geest Weeshuis, uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis. 1593. Hooglandse Kerkgracht nr. 17. (ELO)    

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.