Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Bodegraven Energiek 

8 dec 2023 -   Dinsdag 5 december is het 13e boek van de Historische Kring. Presentatie op die dag in Het Groene HartHuys om 10 en 20 uur. Verkrijgbaar bij de Historische Kring Bodegraven en de Readshop Karssen in Bodegraven. De Geschiedenis van ruim 160 jaar gasvoorziening in Bodegraven en Zwammerdam. Dat is een behoorlijk lange periode. Opgericht te Zwammerdam aan de Overtocht 4, dat was toen geen Bodegraafs grondgebied maar dat gaf allemaal niets. Het latere Versluys-terrein was een prima vestigingsplek voor een gasfabriek, met daar de Rijn als aanvoerpunt van kolen en cokes! U zult denken dat het allemaal wel voortkabbelde in vroeger jaren maar de leidinggevenden waren energieke kerels die van wanten wisten en hun gas goed konden aanprijzen en verkopen. Het is reuze interessant om te lezen hoe het bedrijf reilde en zeilde en steeds professioneler werd. Bekende namen van de gasfabriek zijn: Directeuren Zwerius Ninaber van Eijben en Henk Jenné. Ook ‘Baas’ Linschoten was een bekende plaatsgenoot. Henk Jenné was een memorabele man die veel en gedetailleerd heeft opgeschreven: Zijn privéleven vanaf zijn geboorte in 1907 tot halverwege de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Voorts hield hij een zakelijk dagboek bij over zijn gehele carrière als directeur van het gasbedrijf. Reuze interessant om te lezen hoe hij alles beleefde. Dat staat heel precies in dit boek. Vooral de Tweede Wereldoorlog met alle problemen om de kolenvoorraad voor de gas en stroomvoorziening op peil te houden! Elektriciteit was er vanaf 1922. Ook hier een bekende naam: B.J. Suringa. Ook hij moest veel opbouwwerk verrichten met een leidingnet, trafohuisjes, verdeelkasten en nieuwe aansluitingen. Tenslotte is er plek in het boek ingeruimd voor een overzicht van de energiebedrijven van toen tot heden en zo ook het verhaal over schone energie zoals zon en windenergie in Bodegraven.  

Stichting Historische Kring Bodegraven 15 jaar 

16 mrt 2019 - Stichting Historische Kring Bodegraven bestaat 15 jaar De tijd gaat snel vooral als je ouder wordt, maar als terug kunt kijken op mooie gebeurtenissen uit het je leven of zoals bij ons op ons 15 jarig bestaan, dan kan dat veel bevrediging geven. Dus ook bij onze Stichting Historische Kring Bodegraven. Gestart, officieel, op 24 jan in 2004, met als bestuur Leendert, Aad Veelenturf, Jan, van Jaarsveld, Alphons, Maarten en Broos. Later met Henny van Leeuwen die Jan vervingen nu met Jan Stolwijk erbij die Louis Bianchi opvolgt. Een tamelijk vast gezelschap zijn we gebleven, ook met een jaarlijks vast programma van fotosessies, 2 Boreftse Berichten, af en toe tentoonstellingen en 9 jaarboeken. Dit alles doen we met het doel om de het verleden en de geschiedenis van Boreft tot Bodegraven door te geven aan onze donateurs en anderen. We hebben er inmiddels 650 en daar zijn we trots op, en ook dankbaar aan Aad Veelenturf die in het begin zoveel donateurs binnenhaalde. Ook moeten we Louis bedanken voor zij grote fotoverzameling en de fotosessies die hij verzorgde. Maar zo deden we allemaal ons deel, Maarten, Leendert en Henny  verzorgden bijv. de boeken. Alphons en Broos deden o.a. de Limes projecten. Bij diverse gelegenheden hebben we natuurlijk hulp van anderen, zo verzorgd Paul Bruinsma de website en Kees Stolwijk bewerkt ons fotobestand. Velen hebben een taak waar heel wat tijd ingaat zitten, we verdienden er zelfs de vrijwilligersprijs mee in 2015. De laatste 2 jaar konden we beschikken over een eigen archief bij Bas van Vliet, maar dit gaat stoppen en zijn we druk opzoek naar een eigen betaalbaar onderkomen, dat hebben we nodig om de volgende 15 jaar vol te maken, met steun van onze donateurs natuurlijk.  Dit jaar starten we weer feestelijk met een extra dikke Boreftse Berichten nr. 31 en een extra jubileum gidsje over de Kaasfabriek. We hopen dat iedereen enthousiast blijft, daar blijven we ons voor inzetten, maar materiaal, verhalen en hulp kunnen we altijd nog gebruiken. Namens het bestuur, Broos de Groot, secretaris

Limesprojecten aan Oud Bodegraafseweg 

4 sep 2018 - Het Romeinse verleden in Bodegraven zichtbaar op Oud Bodegraafseweg. In 2017 hebben we als SHKB twee LIMES-projecten bij de provincie Zuid Holland ingediend en voor de uitvoering subsidie gekregen, de uitvoering gebeurt dit jaar. In het Bodegraafse centrum rond de Oud Bodegraafsweg zijn veel opgravingen gedaan en zijn er veel sporen van Romeinse bewoning gevonden. Veel vondsten aan fragmenten en munten liggen op diverse plekken in musea, maar er is weinig herkenbaar voor onze inwoners. Het eerste nu uitgevoerde plan omvat het aanbrengen van vijf grote replica’s van Romeinse munten en de vloektablet aan de gevel van het appartementencomplex Ford 26. Het tweede plan is het aanbrengen van mozaïekbestrating in de Oud Bodegraafseweg, dit gebeurt in waarschijnlijk in oktober. De projecten worden voorzien van borden met tekst, uitleg en afbeeldingen. Er wordt regelmatig een rondwandeling gehouden door dit Romeinse gebied via de Van Tolstraat, Oud Bodegraafseweg en Willemstraat. Deze wandelroute is aangevuld met beelden op de Timetravel app. en een gidsje. De scholen ontvangen Romeinse Stripboeken en Doeboeken. Een heel project dus. In de Romeinenweek, begin mei, organiseerden we een tentoonstelling in de Klaproos. Eind augustus plaatsten we de replica’s, daarna is er een onthulling. De Historische Kring meent zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan een levendiger en sfeervol centrum van Bodegraven. Leuker voor bewoners, passanten en bezoekers. De Provincie Zuid Holland, Archeologisch Vereniging AWN-Rijnstreek, ODMH uit Gouda, Rabobank Dichtbijfonds, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Bodegraafse Ondernemers Vereniging BOV ondersteunden financieel ons vele werk. Projecttrekkers Alphons ven Leeuwen en Broos de Groot met hulp van Chris Zwaan en John de Vries proberen deze opdrachten tot een goed einde te brengen.

Kaas boek Kaas en Kaashandelaren in Bodegraven 

6 dec 2017 - Boek over Bodegraafse kaashandel Bodegraven leefde van de kaas. Met een kaasfabriek, een kaasmarkt en tientallen kaashandels. Nog steeds staan er grote kaaspakhuizen. Van de tientallen kaashandels die er ooit waren is nog een handvol over. Over de geschiedenis van al die bedrijven is nu een boek verschenen: Kaas, Verhalen over kaas en Bodegraafse kaashandelaren….   Op 21 maart 1882 werd in Bodegraven de eerste kaasmarkt gehouden, met zeven partijen kaas en vijf handelaren. De aanvoer groeide snel en ook de kaashandel. In 1925 telde de lijst van kaashandels in Bodegraven 55 namen. Vanuit het hele land en ook het buitenland kwamen handelaren naar Bodegraven. Sommigen stichtten er bedrijven. Daartoe behoorde onder meer de firma Heineken, opgericht door een familielid van Gerard Heineken die in Amsterdam een brouwerij begon. ??????? Ondernemend De Bodegravers waren ondernemend en gingen de boer op in binnen- en buitenland. Een zeer ondernemende kaashandel was Baars, die in 1969 een zuivelfabriek kocht en daar de bekende Leerdammer gatenkaas ging produceren. Het is een voorbeeld van hoe de Bodegraafse bedrijven inspeelden op veranderingen. Van boerenkaas schakelden ze over op fabriekskaas. En omdat de grote kaasfabrieken steeds meer zelf hun kaas gingen verhandelen, lieten groothandels hun eigen merkkazen produceren of gingen ze zich toeleggen op het versnijden en verpakken van kaas. Na 1970 nam het aantal bedrijven af door schaalvergroting en fusies. Anno 2016 zijn er nog zo’n 15 groothandelsbedrijven in Bodegraven waarvan een aantal tot de grootste van Nederland behoort: Zijerveld, Van der Sterre-groep, Vergeer Kaas, Vepo Cheese.   In het boek, samengesteld door Leendert Spijker en Leny van Eijk-Van Os, zijn bijna 100 bedrijven beschreven op 300 pagina’s. Het is een uitgave van de Historische Kring Bodegraven. Te koop voor € 25: info@historischekringbodegraven.nl.

Agenda eendaags

Geen eendaagse items in de agenda.

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.

Artikelen

Geen artikelen.