Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Rijnland

Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot (en met) Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. Het is een van de kerngebieden van het graafschap Holland. De bewoningsgeschiedenis gaat echter veel verder terug, tot in de steentijd, met name op de rijnoevers en strandwallen. Rijnland kent, ook historisch, tal van verschillende landschappen en daarmee verbonden activiteiten. Maar daartussen heeft altijd ook veel samenhang bestaan in de vorm van onderlinge relaties of gedeelde ervaringen.

Lokale en regionale geschiedenis en onze Stichting

Binnen Rijnland zijn veel verenigingen en andere organisaties actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of stad. Een paar jaar geleden ontstond de wens enerzijds de samenhang in die gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en anderzijds de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. Uit die gedachte ontstond de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland, bestaande uit mensen die de geschiedenis van Rijnland een warm hart toedragen en kennis van historische zaken hebben.

De eerste activiteit van de stichting was het realiseren van de website rijnlandgeschiedenis.nl. Deze website is gelanceerd op het Famillement 2014 in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Klik hier voor het beleidsplan van onze Stichting.

Bestuur

 • Wim Bleijie, voorzitter
 • José Niekus, secretaris
 • Gerard de Bruin, penningmeester
 • Onno Koerten, webmaster
 • Joop Kret, lid

E-mailadressen:

Secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl

Webmaster@rijnlandgeschiedenis.nl

Redactie

 • José van der Meer
 • Ton Vermeulen
 • Aad van der Geest
 • Cor Smit
 • Arjan van 't Riet

E-mailadres:

Redactie@rijnlandgeschiedenis.nl

Adviseur

 • Cor Smit

Kascommissie

 • Joop Kret
 • Piet van der Plas

Postadres
Fagelstraat 13, 2334 AV Leiden

Werkgroep

 • Bert Lever
 • Niels Olsthoorn

Comité van Aanbeveling

 • Dr.J.C.H. Blom, Em. hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis, vml. directeur NIOD, vml. voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden
 • Dr. D.E.H. de Boer, Em. hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
 • Drs. F.H. Lugt, schrijver van diverse werken over de geschiedenis van Oegstgeest
 • Dr. R.C.J. van Maanen, Em. hoogleraar stadsgeschiedenis, in het bijzonder van Leiden, vml. adjunct-gemeentearchivaris Leiden

Privacyverklaring

De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland legt van ondermeer vrijwilligers, bestuurders en deelnemers gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap) of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens – indien dit van toepassing is – uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren.  Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.
De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Ons Privacy reglement bereikt u via deze link.

Uitvoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De wet bepaalt dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook komen er strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels is het voorkomen van:
·      belangenverstrengeling: denk aan het bestuurslid dat voetbaltenues bestelt bij zijn eigen bedrijf;
·      financieel wanbeheer, zoals te grote financiële risico’s nemen;
·      onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen.

Ter uitvoering van het bepaalde in de WBTR heeft het bestuur van de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland onderstaande verklaring opgesteld, die u kunt downloaden.

WBTR voor Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland