In 2020 was het 400 jaar geleden dat het schip de Mayflower naar Amerika voer, met aan boord de Pilgrims. Zij werden gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten en hadden vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Voordat zij Plymouth Colony stichtten, brachten zij twaalf jaar in Leiden door, vrij van religieuze vervolging door de Engelse kroon.

De Pilgrims waren onderdeel van een fascinerende periode in de Leidse geschiedenis ten tijde van de Gouden Eeuw. Brewster gaf les aan de Universiteit die net was opgericht, John Robinson nam deel aan de Arminiaanse debatten, om de hoek kweekte Clusius de eerste tulpen en ging de jonge Rembrandt naar de Latijnse school. Het was geen toeval dat de uit Engeland afkomstige Pilgrims in Leiden terecht kwamen, ook Hugenoten, Vlamingen en Walen werden door Leiden met open armen ontvangen; Stad van vluchtelingen en vrijheid (zowel wat betreft religie, als persvrijheid en wetenschap).

Wat hebben de Pilgrims in Leiden achter gelaten, daar kan Piet de Baar u van alles over vertellen.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.