Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
woensdag 17 januari 2018
 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Presentatie van eindrapport Dorpsgezicht Noordwijk-Binnen

Evaluatie 25 jaar rijksbeschermd dorpsgezicht

De gemeente Noordwijk en de vereniging De Oude Dorpskern nodigen u uit voor de officiële presentatie van het rapport op:

17 januari 2018 van 20.00 -21.30 uur in Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1

De bijeenkomst zal bestaan uit een presentatie door Geert Oldenmenger (BAAC) en paneldiscussie met mogelijkheid tot vragen stellen.

De centrale vraag waar het over zal gaan is of de oude kern goed genoeg beschermd is geweest. Wij willen nog niet alles verklappen, maar er staan een aantal stevige conclusies en aanbevelingen in, die u uit de eerste hand zou willen horen.

Met vriendelijke groet,

Paul de Vreede, Voorzitter DOD

Marie José Fles, Wethouder gemeente Noordwijk 

Toelichting:

Noordwijk-Binnen kent een zeer fraaie historische kern, waarop bewoners en de gehele gemeenschap trots kunnen zijn. Zowel de bezitters van monumenten, en die van andere karakteristieke panden hebben er mede aan bijgedragen, dat onze kern haar grote cultuur-historische waarde heeft behouden. De oude kern is op zich extra beschermd door de aanwijzing in 1992 door het Rijk tot een  ‘beschermd dorpsgezicht’. Daardoor heeft iedere eigenaar zich te houden aan meer strikte regels in kader van verbouw, sloop en nieuwbouw.

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern en de gemeente Noordwijk aanleiding om de balans op te laten maken. Zij wilden weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, zoals beschreven in het aanwijzingsbesluit opgesteld door de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Er is opdracht gegeven aan het bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor zouden moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.